Våldtäkt & posttraumatisk stress

Våldtäkt och trauma

Att vara med om en våldtäkt är en stor psykisk påfrestning och ett trauma som i så gott som alla fall ger PTSD symtom. 

Sorgligt nog är det många, framför allt kvinnor, som råkar ut för våldtäkt och sexuellt ofredande. Bara i Sverige våldtas cirka 100 kvinnor om dagen. Långt från alla våldtäkter polisanmäls. Något som är problematiskt både ur aspekten att våldtäktsmannen går fri och att kvinnan inte får adekvat hjälp att bearbeta sitt trauma.

Det går inte att säga hur ett typiskt beteende ser ut efter att någon har råkat ut för en våldtäkt, men vissa symtom är däremot väldigt vanliga. Direkt efter en våldtäkt kan offret upplevas som hysteriskt, ha ångestattacker eller helt förneka att något har hänt. Den utsatta kan också känna:

 • Tomhet.
 • Apati.
 • Svårigheter att minnas.
 • Få kräkningar.
 • Illamående.
 • Paralyserande ångest.
 • Behovet av att duscha och tvätta sig.
 • Förvirring.
 • Sorg.
 • Rädsla för andra människor.

En tid efter våldtäkten kan den som har blivit våldtagen agera som om allting är bra igen, men så är ofta inte fallet. Att låtstats att allt är bra är istället ett försök att hantera traumat. Det kan också vara precis tvärtom, att offret inte kan sluta prata om det som hänt. Andra reaktioner är att helt stänga ute händelsen, att gå vidare som om ingenting har hänt. Eller att helt enkelt bryta upp med allt och flytta till en ny stad.

Andra problem som är vanliga efter en våldtäkt är:

 • Försämrad hälsa.
 • Ångest.
 • En känsla av hjälplöshet.
 • Svårigheter i relationer.
 • Humörsvängningar.
 • Insomnia.
 • Flashbacks.
 • Dissociation.
 • Missbruk.

Det finns alltså mycket att vinna på att söka hjälp för den som varit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Även om det gått flera år sedan våldtäkten kan ett obearbetat trauma ändå vara anledningen till att någon mår psykiskt dåligt, och det är faktiskt aldrig försent.

Idag vet man att det går att behandla sexuellt trauma på ett framgångsrikt och effektivt sätt. För några år sedan öppnade till exempel en akutmottagning på SÖS för våldtagna kvinnor. Mottagningen har öppet dygnet runt och de som jobbar där är specialister inom sitt område.

Det finns också en rad kvinnorjourer som är vana vid att ta emot kvinnor och hjälpa dem bearbeta den här typen av trauma.

Det är viktigt att komma ihåg att den som blivit våldtagen inte är ensam och det är aldrig den våldtagna kvinnans fel. Med rätt hjälp och stöd går det att gå vidare efter en våldtäkt!

Under självhjälp kan du läsa mer om vad du kan göra om du varit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Vi vill dock betona att detta endast ska ses som ett komplement till professionell behandling.