Vad säger forskningen om långstidseffekter av trauma?

ace_pyramid_home

The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study är en av världens största studier som genomförts för att jämföra trauma i barndomen och hälsa i vuxen ålder.  

Studien är ett samarbete mellan amerikanska Centers for Disease Control and Prevention och Kaiser Permanente’s Health Appraisal Clinic i San Diego.

Mer än 17, 000 personer gick med på att genomföra en fysisk undersökning och att ge detaljerad information om sina upplevelser av trauma och missförhållanden i familjen under barndomen. Här är deras svar. Följande upplevelser hände innan barnet hade fyllt 18 år.

Två tredjedelar av deltagarna rapporterade att de upplevt minst en traumatisk händelse och en femtedel av deltagarna rapporterade mer än 3 traumatiska upplevelser.

Genom att jämföra antalen traumatiska händelser (i studien kallad adverse childhood experience (ACE) kunde forskarna hitta kopplingar till hälsoproblem i vuxen ålder inom följande områden.

 • Alkoholism och missbruk av alkohol
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • Depression
 • Fosterdöd
 • Hälsorelaterad livskvalitet
 • Droganvändning
 • Ischemisk hjärtsjukdom (IHD)
 • Leversjukdom
 • Risk för våld i parrelationer
 • Flera sexuella partners
 • Sexuellt överförbara sjukdomar
 • Rökning
 • Självmordsförsök
 • Oönskade graviditeter
 • Tidig rökdebut
 • Tidig sexualdebut
 • Tonårsgraviditet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *