Traumatisering i arbetet

paramedic

För vissa yrkesgrupper kan traumatisering i arbetet vara en riskfaktor.

Grupper där det finns en förhöjd risk för traumatisering och PTSD är bland annat.

  • Ambulansförare
  • Poliser
  • Larmtelefonister (112)
  • Sjukvårdspersonal vid akutmottagningar
  • Soldater
  • Psykologer som arbetar med trauma (sekundär traumatisering)

Ett första steg är att vara medveten om att det finns en förhöjd risk för PTSD i ditt arbete.

Det är också viktigt att kunna få stöd i arbetet av kollegor då det minskar risken att utveckla PSTD-symptom efter att ha upplevt skrämmande händelser i arbetet.

Det är även bra att själv hitta en strategi för att hantera psykisk ohälsa. Det kan bestå i att alltid prioritera att ha ett positivt liv utanför arbetet, regelbunden fysisk aktivitet och att på arbetsplatsen vara öppen med hur du mår.

Ibland kan det ändå vara så att händelser på arbetet blir för svåra att hantera och att du börjar uppleva PTSD symptom och nedstämdhet.

Var då öppen med din arbetsplats kring detta, sök en professionell kontakt för att stötta dig i detta och ge dig tid för att återhämta dig från dina upplevelser.