Trauman som kan leda till posttraumatisk stress

Woman_Alone131
Olika trauman kan leda fram till PTSD

 Under fliken trauman kan du hitta olika sorters trauman som kan leda till posttraumatisk stress. Vad som leder till PTSD är individuellt och olika händelser kan påverka människor på olika sätt. Däremot finns det vissa händelser som mer ofta än andra leder fram till trauma. Exempel på sådana händelser är:

Har du frågor angående något du själv upplevt kan du alltid kontakta oss på [email protected].