Terapi på nätet kan hjälpa anhöriga till de som drabbas av cancer

UNT:se skrev nyligen om hur KBT på nätet kan hjälpa anhöriga till de som drabbats av cancer. Enligt en studie vid Stockholm och Uppsala universitet kan online-terapi förebygga posttraumatisk stress genom att minska ångest, oro och depression hos föräldrar till det drabbade barnet. 

Studie i KBT online vid posttraumatisk stress visar lovande resultat
Studie i KBT online vid posttraumatisk stress visar lovande resultat

Birger Moëll, en av psykologerna som arbetat med sidan posttraumatiskstress.com ser studien som lovande. Han har under flera år jobbat med att utveckla KBT program online inom bland annat depression och ADHD.

-Vi växer hela tiden, och terapi online är definitivt framtiden. Att utveckla ett skräddarsytt program för att förebygga och hjälpa människor med posttraumatisk stress ligger helt i tiden enligt mig, säger han.

På posttraumatiskstress.com har vi tidigare berättat om PTSD i samband med cancer, och berört hur viktigt det är att både den drabbade och de anhöriga får bra hjälp av psykiatrin.

Studien som Uppsala och Stockholms Universitet gjorde omfattade 58 föräldrapar som visade påtagliga tecken på PTSD efter att deras barn insjuknat. De slumpades in i två grupper, en som fick behandling direk och en som fick det senare. Av de 18 föräldrar som fullföljde programmet kunde forskarna se en tydlig minskning av symtom kopplade till posttraumatisk stress.

Även hos de som inte fullföljde programmet sågs en förbättring.

Med ett sådant facit är det lätt att ställa sig frågan varför det idag inte finns större möjlighet för människor som lider av posttraumatisk stress att få hjälp över nätet.

-Onlineterapi är en relativt ny företeelse, och som alltid när det är människors psykiska hälsa vi har att göra med krävs stor försiktighet. På LVI psykoterapi håller vi idag på med studier kring ett online-program för människor med PTSD. Men det är bättre att det får ta den tid det tar och att vi har en produkt som verkligen fungerar när vi väljer att lansera, säger Birger Moëll.

Han lovar att återkomma när han har flera nyheter kring behandling av posttraumatisk stress via nätet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *