Sexuella övergrepp & posttraumatisk stress

sadgirl

Sjuttio procent av alla som varit med om ett sexuellt övergrepp utvecklar PTSD. Ett sexuellt övergrepp är när någon gör en sexuell handling mot någon annan mot dess vilja.

Sexuella övergrepp är ofta en term som används när vi pratar om gränsöverskridande handlingar mot barn och ungdomar under 18 år. När vi talar om sexuella övergrepp mot vuxna talar vi istället om våldtäkt.

Vi vet från forskningen att sexuella övergrepp mot barn och ungdomar är vanligare än vad många tror. Men det är långt ifrån alla som berättar för någon vad de varit med om.

Cirka tio procent av alla ungdomar har vid 18 års ålder varit med om någon typ av sexuellt övergrepp. Det är fler flickor än pojkar som blir utsatta för sexuella övergrepp.

Därutöver är det vanligt att förövarna också är ungdomar. Hälften av förövarna är individer under 18 år och ofta pojkar i tonåren.

I samhället är sexuella övergrepp ett ämne som väcker starka känslor.

Dessa starka känslor är inte alltid så hjälpsamma för den som varit utsatt då det kan kännas svårt att våga berätta om övergreppet. Rädslan finns att omgivningen ska reagera alltför starkt. Andra väljer att inte berätta för att skydda förövaren som ofta är en person i den ungas närhet.

Du kan läsa mer om små barn och hur traumatiska händelser på verkar dem här, vi har även ett avsnitt om lite äldre barn och trauma. 

Även om en traumatisk upplevelse hänt i barndomen är det fortfarande möjligt att med hjälp av terapi bearbeta och gå vidare från traumat.

Det bästa är förstås om den som varit med om ett sexuellt övergrepp får hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. Först och främst måste den drabbade komma bort från förövaren. Att skilja på det utsatta barnet och förövaren är inte alltid helt enkelt. Speciellt inte när övergreppet skett inom familjen.

Misstänker du att någon i din familj utsatt en annan familjemedlem för ett sexuella övergrepp ska du kontakta socialtjänsten. Vid pågående brott ring 112. Om du känner att du och dina barn behöver få omedelbart skydd från förövaren kan du vända dig till en kvinnojour och få hjälp. De har tystnadsplikt och är vana vid att hantera sådana här frågor.

Många gånger finns det skam kopplat kring sexuella övergrepp. Både den som varit utsatt för ett sexuellt övergrepp och den som upptäckt att sexuella övergrepp har ägt rum inom hemmets väggar kan känna skam. Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är de drabbades fel. Den som bär ansvaret är förövaren och ingen annan.

Om du som besökt den här sidan har anledning att tro att du är i fara om någon skulle upptäcka det rekommenderar vi dig att radera historiken.