Välkommen till en sida om posttraumatisk stress

Här har vi samlat information som kan vara användbar för dig som lider av PTSD eller har någon nära anhörig som gör det.

Du som upplevt något traumatiskt kan få hjälp att hitta tillbaka och ta kontroll över din tillvaro igen.
Du som upplevt något traumatiskt kan få hjälp att hitta tillbaka och ta kontroll över din tillvaro igen.

Posttraumatisk stress innebär att vi efter att ha upplevt en skrämmande eller obehaglig upplevelse börjar få ångest och obehag och andra psykiska problem. Om dina svårigheter uppfyller vissa kriterier kan du få diagnosen PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom).

För alla människor är det obehagligt att uppleva en traumatisk händelse och de flesta som är med om någonting fasansfullt mår väldigt dåligt efteråt.

För en del blir det bättre efter ett tag men om symptomen inte lägger sig efter en månad kan det vara bra att ta kontakt med en psykolog för att få hjälp.

Det är vanligt att man får svårt att minnas det som hände, plötsligt får flash backs av den traumatiska händelsen och börjar undvika situationer som har en koppling till den traumatiska upplevelsen. Det är också vanligt att man har andra svårigheter med nedstämdhet, ångest och sömn.

Posttraumatisk stress syndrom är en relativt ny diagnos, men psykisk ohälsa i samband med traumatiska händelser har förekommit i flera tusen år. Tack vare att vi idag förstår sjukdomen bättre har vi kunnat utveckla effektiva metoder för att hjälpa de som lider av sjukdomen. Att lida av posttraumatisk stress / PTSD kan vara skrämmande, men du är inte ensam och det finns välbeprövad och effektiv hjälp att få.

Om du misstänker att du eller någon i din närhet lider av posttraumatisk stress / PTSD kan du läsa mer om vilka symtom som är vanliga vid posttraumatisk stress. Du kan också göra vårt PTSD-test.

Läs gärna våra avsnitt om:

Vi som gjort den här sidan är legitimerade psykologer och informatörer, vi vill dock poängtera att det aldrig går att ställa en diagnos över internet. För att få en diagnos måste du träffa en psykolog eller psykiatriker.

Under allmän information kan du läsa vidare om posttraumatisk stress / PTSD. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på [email protected]  eller vända dig till Birger Moëll, en av psykologerna bakom den här sidan som är specialiserad på trauma och PTSD.