PTSD Historia

Risken att exponeras för traumatiska händelser har funnits lika länge som människan har funnits. Ett hot eller en attack från en tiger eller mammut påverkade troligtvis människan på ett likartat sätt som skräcken för terrorister idag påverkar oss.

tumblr_mbcjd77Imr1rqxxo7
PTSD kan drabba alla, och du är inte ensam, här kan du läsa om PTSD Historia

Trots att skrämmande och livshotande händelser påverkat människors välbefinnande under så lång tid är PTSD en relativt ny diagnos. Det var under tidigt 80-tal som American Psychiatric Association beslutade sig för att lägga till PTSD i sin manual för psykiatrisk behandling. PTSD diagnosen kom då att fylla ett viktigt gap, eftersom man förstod att symptomen från sjukdomen inte kom från en inre svaghet, utan istället var något som skapades på grund av yttre omständigheter.

Till att börja med föll extrema händelser inom ramen för vad som kunde orsaka PTSD. Till exempel talade man om skeenden under andra världskriget, tortyr, atombomberna över Hiroshima och vulkanutbrott. Läkare och forskare avskiljde dessa från traumatiska händelser som hör det vardagliga livet till, såsom skilsmässa, allvarlig sjukdom, finansiella problem eller att en närstående går bort. Resonemanget bakom den här definitionen var antagandet att människor normalt sätt klarar av hantera dessa vardagliga truman, men saknade resurser att klara av truman av mer extremt slag.

Numera resonerar man inte på det här sättet. Istället har man förstått att olika människor finner olika sorters händelser traumatiska och kan utveckla PTSD symtom. Till exempel kan en viss individ klara av att gå igenom en flodvågskatastrof utan att utveckla symtom, men däremot få PTSD symtom av att bli av med jobbet och tvärtom. Det är också viktigt att påpeka att de allra flesta som går igenom kriser inte utvecklar PTSD. Nya forskningsrön har dock kommit fram till att vissa händelser, som våldtäkt, tortyr och att befinna sig i en krigszon upplevs som ett trauma för i princip alla människor.

Några av de första behandlingsformerna som utvecklades för att hjälpa människor som led av PTSD utvecklades i samband med att soldater som kom hem från Vietnam visade symtom efter truman som de upplevt där. De här behandlingarna har sedan visat sig vara framgångsrika även på PTSD symtom som uppkommit ur andra sorters trauman. Under årens gång har behandlingarna förfinats och anpassats utefter individers unika upplevelser.

Idag vet man att den mest effektiva behandlingen mot PTSD är kognitiv beteendeterapi. Den här metoden har visat sig ha mycket bra effekt på såväl offer för krigstrauman som barn som blivit sexuellt utnyttjade.

7909699618_4f895de637
Med rätt hjälp finns det goda chanser att du kan leva ett liv fritt från ångest och stressymptom.