Posttraumatisk stress hos konduktörer

Zamunda.Net

Konduktörer har en förhöjd risk att vara delaktiga i traumatiska olyckor

En av yrkesgrupperna som har en hög risk för att råka ut för trauma är en grupp vars trauma vi sällan pratar om. Konduktörer som är med om olyckor med dödlig utgång.

Att dessa typer av olyckor förekommer är sorgligt och en ytterligare tragedi är att många av dessa olyckor är självmord.

Enligt John Talman som är företrädare för spårarbetare i USA råkar konduktörerna i genomsnitt ut för tre potentiellt traumatiska händelser under sin karriär. För konduktörer i tunnelbanan är siffran liknande.

Det svåraste enligt Tolman är att konduktörer ofta blir den sista personen som ser en person i livet.

Amerikanska siffror visar att uppemot 40% av konduktörerna är med om en svår olycka under sitt yrkesliv. Av dessa hade 12% symptom som var liknande PTSD. De anställda som blivit vittne till allvarliga olyckor rapporterade också fler påträngande tankar, sömnproblem, svårigheter att fungera på jobbet och depression.

Tidigare forskning har jämfört upplevelsen med att varit delaktig i ett krig. Howard Rombom är en psykolog i USA som länge arbetat med konduktörer.

De psykologiska skadorna som uppstår är unika enligt Rombon. Konduktören blir en ofrivillig medhjälpare vid ett självmord, ett fenomen som inte återfinns någon annanstans.

De är vanligt med posttraumatisk stress hos konduktörer som bevittnat olyckor. De vanligaste diagnoserna är PTSD, depression, ångest och svårigheter att återgå i arbete.

Enligt Rombom är det viktigaste att skapa förebyggande program där arbetare får information kring trauma och dess effekter samt att drabbade konduktörer får tillgång till behandling för sina traumasymptom.

Trots att konduktörerna med hjälp av behandling kan lära sig hantera sina symptom är detta en unik form av trauma som inte lämnar någon oberörd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *