Terapi på nätet kan hjälpa anhöriga till de som drabbas av cancer

UNT:se skrev nyligen om hur KBT på nätet kan hjälpa anhöriga till de som drabbats av cancer. Enligt en studie vid Stockholm och Uppsala universitet kan online-terapi förebygga posttraumatisk stress genom att minska ångest, oro och depression hos föräldrar till det drabbade barnet. 

Studie i KBT online vid posttraumatisk stress visar lovande resultat
Studie i KBT online vid posttraumatisk stress visar lovande resultat

Birger Moëll, en av psykologerna som arbetat med sidan posttraumatiskstress.com ser studien som lovande. Han har under flera år jobbat med att utveckla KBT program online inom bland annat depression och ADHD.

-Vi växer hela tiden, och terapi online är definitivt framtiden. Att utveckla ett skräddarsytt program för att förebygga och hjälpa människor med posttraumatisk stress ligger helt i tiden enligt mig, säger han.

På posttraumatiskstress.com har vi tidigare berättat om PTSD i samband med cancer, och berört hur viktigt det är att både den drabbade och de anhöriga får bra hjälp av psykiatrin.

Studien som Uppsala och Stockholms Universitet gjorde omfattade 58 föräldrapar som visade påtagliga tecken på PTSD efter att deras barn insjuknat. De slumpades in i två grupper, en som fick behandling direk och en som fick det senare. Av de 18 föräldrar som fullföljde programmet kunde forskarna se en tydlig minskning av symtom kopplade till posttraumatisk stress.

Även hos de som inte fullföljde programmet sågs en förbättring.

Med ett sådant facit är det lätt att ställa sig frågan varför det idag inte finns större möjlighet för människor som lider av posttraumatisk stress att få hjälp över nätet.

-Onlineterapi är en relativt ny företeelse, och som alltid när det är människors psykiska hälsa vi har att göra med krävs stor försiktighet. På LVI psykoterapi håller vi idag på med studier kring ett online-program för människor med PTSD. Men det är bättre att det får ta den tid det tar och att vi har en produkt som verkligen fungerar när vi väljer att lansera, säger Birger Moëll.

Han lovar att återkomma när han har flera nyheter kring behandling av posttraumatisk stress via nätet.

Posttraumatisk stress kan drabba vem som helst!

Svenska indie-popstjärnan Lykke Li lider av posttraumatisk stress. Det berättar hon i en intervju med “The Guardian”. För oss som arbetar med Posttraumatisk stress är det en sorg att se att så många lider, men en lättnad varje gång någon vågar föra fram diagnosen i ljuset.

domestic-violence

Vi gjorde den här sidan för att vi märkte att det fanns en stor efterfrågan av information och hjälp. De flesta kopplade ihop PTSD med krigsveteraner och kunskapen kring posttraumatisk stress till följd av andra trauman var bristfällig.

Utan rätt diagnos kan inte människor få rätt hjälp. Skräddarsydda program för PTSD finns, men om inte kunskapen kring att diagnostisera finns där gör dessa program ingen nytta.

Ett av problemen när det kommer till posttraumatisk stress är att trauman i många fall är starkt kopplade till skamkänslor. Det kan handla om de som utsatts för våld i nära relationer, våldtäktsoffer och sexuella övergrepp. Vi vill att det här ska vara en fristad där det går att föra en öppen dialog om psykiska problem kopplade till trauma.

Vi har tankar på att starta ett forum och undrar om det finns något intresse? Så länge får du gärna dela med dig av din historia via kommentarerna här nedan. Kom ihåg att inte skriva ditt riktiga namn eller bostadsort om du tror att det kan vara kopplat till fara.

En som vågat berätta om sitt trauma är kvinnan i youtube videon den här videon:

Barnen som är rädda för natten

pesadelo2

Aftonbladet uppmärksammar just nu krigets barn. Resultatet av de nu mångåriga drönarattackerna i ett konflikthärjat Syrien är barn som är rädda för natten. Trots att de för länge sedan förts i säkerhet gör sig paniken påmind vid mörkrets intrång. 

En flicka berättar om hur hon skräms av sin kudde. Hennes koppling mellan kudden och fallande bomber är så stark att hon gråter varje kväll när det är dags att gå att lägga sig.

Att utveckla posttraumatisk stress i samband med krig är väldigt vanligt, och precis som i den här flickans fall kan de som varit med om traumatiska händelser associera föremål, platser, dofter och personer till det som skedde. Detta trots att det egentligen inte finns någon direkt koppling till dessa saker och traumat. Men de hemska händelserna kommer att överskugga allt.

När det händer är det vanligt att utveckla ett undvikande beteende. Kanske undviker man kudden, doften eller personerna som påminner om händelsen. På sikt kan det bli handikappande och påverka livet i en negativ och inskränkt riktning.

Därför är det viktigt, att vi i länder som Sverige, dit många flyktingar kommer, är väl förberedda att ta hand om symtom kopplade till posttraumatisk stress. Röda korset gör idag ett jättefint jobb med att hjälpa flyktingar som lider av posttraumatisk stress, men att förlita sig på ideella organisationer är inte hållbart i längden. Dels har de inte resurser att hjälpa alla, och dels hänger deras möjlighet till att hjälpa på allmänhetens välvilja.

Sverige och andra europeiska länder måste utveckla ett system där barn och vuxna som flyr från krigshärjade zoner får adekvat hjälp.

Vi måste hjälpa flickor och pojkar som är rädda om nätterna och ge dem en bra grund att stå på när de anländer till Sverige. Att de mår bra psykiskt kommer vara a och o för att deras framtid. Genom posttraumatiskstress.com hoppas vi kunna öka medvetenheten när det kommer till PTSD!

Posttraumatisk stress hos konduktörer

Zamunda.Net

Konduktörer har en förhöjd risk att vara delaktiga i traumatiska olyckor

En av yrkesgrupperna som har en hög risk för att råka ut för trauma är en grupp vars trauma vi sällan pratar om. Konduktörer som är med om olyckor med dödlig utgång.

Att dessa typer av olyckor förekommer är sorgligt och en ytterligare tragedi är att många av dessa olyckor är självmord.

Enligt John Talman som är företrädare för spårarbetare i USA råkar konduktörerna i genomsnitt ut för tre potentiellt traumatiska händelser under sin karriär. För konduktörer i tunnelbanan är siffran liknande.

Det svåraste enligt Tolman är att konduktörer ofta blir den sista personen som ser en person i livet.

Amerikanska siffror visar att uppemot 40% av konduktörerna är med om en svår olycka under sitt yrkesliv. Av dessa hade 12% symptom som var liknande PTSD. De anställda som blivit vittne till allvarliga olyckor rapporterade också fler påträngande tankar, sömnproblem, svårigheter att fungera på jobbet och depression.

Tidigare forskning har jämfört upplevelsen med att varit delaktig i ett krig. Howard Rombom är en psykolog i USA som länge arbetat med konduktörer.

De psykologiska skadorna som uppstår är unika enligt Rombon. Konduktören blir en ofrivillig medhjälpare vid ett självmord, ett fenomen som inte återfinns någon annanstans.

De är vanligt med posttraumatisk stress hos konduktörer som bevittnat olyckor. De vanligaste diagnoserna är PTSD, depression, ångest och svårigheter att återgå i arbete.

Enligt Rombom är det viktigaste att skapa förebyggande program där arbetare får information kring trauma och dess effekter samt att drabbade konduktörer får tillgång till behandling för sina traumasymptom.

Trots att konduktörerna med hjälp av behandling kan lära sig hantera sina symptom är detta en unik form av trauma som inte lämnar någon oberörd.

Vad säger forskningen om långstidseffekter av trauma?

ace_pyramid_home

The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study är en av världens största studier som genomförts för att jämföra trauma i barndomen och hälsa i vuxen ålder.  

Studien är ett samarbete mellan amerikanska Centers for Disease Control and Prevention och Kaiser Permanente’s Health Appraisal Clinic i San Diego.

Mer än 17, 000 personer gick med på att genomföra en fysisk undersökning och att ge detaljerad information om sina upplevelser av trauma och missförhållanden i familjen under barndomen. Här är deras svar. Följande upplevelser hände innan barnet hade fyllt 18 år.

Två tredjedelar av deltagarna rapporterade att de upplevt minst en traumatisk händelse och en femtedel av deltagarna rapporterade mer än 3 traumatiska upplevelser.

Genom att jämföra antalen traumatiska händelser (i studien kallad adverse childhood experience (ACE) kunde forskarna hitta kopplingar till hälsoproblem i vuxen ålder inom följande områden.

 • Alkoholism och missbruk av alkohol
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • Depression
 • Fosterdöd
 • Hälsorelaterad livskvalitet
 • Droganvändning
 • Ischemisk hjärtsjukdom (IHD)
 • Leversjukdom
 • Risk för våld i parrelationer
 • Flera sexuella partners
 • Sexuellt överförbara sjukdomar
 • Rökning
 • Självmordsförsök
 • Oönskade graviditeter
 • Tidig rökdebut
 • Tidig sexualdebut
 • Tonårsgraviditet