Mobbning och posttraumatisk stress

Mobbning i skolan är någonting som tyvärr är vardag för många barn och tonåringar. Mobbning kan leda till stora problem med psykisk ohälsa och den som blir utsatt riskerar även att utveckla PTSD.

mobbning

Att bli utsatt för mobbning är en upplevelse som har beröringspunkter med utsatthet för familjevåld. Barnet som blir utsatt vet sällan när han eller hon kommer bli trakasserad och det finns ingen möjlighet att undvika förövaren då denne befinner sig i samma miljö som den som barnet som utsätts.

Mer än dubbelt så många pojkar som flickor utsätts för mobbning. Mobbning är vanligast under högstadietiden, men förekommer genom hela grundskolan, gymnasiet och upp på universitetsnivå. Trakasserier och mobbning kan även förekomma på arbetsplatser.

Barnet som blir utsatt får ofta en lägre självkänsla som ett resultat av trakasserierna. Många  lider också av svårigheter med ångest och nedstämdhet som en följd av mobbningen.

Skolan är för många barn en miljö där man i samspel med andra lär sig att umgås. Mobbning är därför extra skadligt då det försämrar barnets förmåga att klara av att vara social då han eller hon helt utestängs från en social gemenskap. Detta kan leda till svårigheter i sociala situationen och barn som blir mobbade riskerar att utveckla social fobi.

Den som utsätts för eller som barn har utsatts mobbning i skolan löper risk att drabbas av posttraumatisk stress.  Bland elever som blev mobbade under högstadiet hade 27% av pojkarna och 40% av flickorna posttraumatisk stress.

Att mobbning leder till så många negativa konsekvenser är sorgligt eftersom det förekommer i så stor utsträckning.

Den som varit utsatt för mobbning och som följd av detta lider av posttraumatisk stress kan med hjälp av terapi kan överkomma plågsamma minnen och få verktyg för att leva ett bra liv.

Här kan den som är intresserad läsa mer om forskning kring mobbning och PTSD. Du kan också läsa vidare om självhjälp här.

Du kan även läsa Barn och psykisk misshandel, Barn och posttraumatisk stress, Barn och sexuella övergrepp.