Hur påverkar trauma hjärnan?

Hur påverkar trauma hjärnan?

Även om fysiska skador efter trauma läker kan känslomässiga ärr bli kvar. För många kan en traumatisk upplevelse påverka hur vi ser världen. Genom forskningen kan vi idag förklara hur ett trauma påverkar vår hjärna. 

shutterstock_181602527

 

Vad händer i hjärnan hos en person som lider av posttraumatisk stress?

Hos personer med PTSD har forskare hittat förändringar i systemen som hjälper hjärnan hantera stress. Områderna där man sett förändringar är amygdala, hippocampus och ventromediala prefrontala cortex.

Effekter av trauma på hippocampus

hippocampus (1)

Den största förändringen efter trauma uppstår i hippocampus. Personer med PTSD uppvisar en minskning i volymen på hippocampus. Hippocampus hjälper oss att hantera olika minnesfunktioner. Med hjälp av hippocampus kan vi lagra in nya minnen och plocka fram dem. Hippocampus ger oss även förmågan att kunna skilja mellan minnen och det som händer i nuet.

Hos personer med posttraumatisk stress som har en påverkan på hippocampus kan det bli svårare att tolka vår miljö och skilja mellan minnen och nutid. Det kan leda till extrem stress när vi påminns om ett traumatiskt minne.

Vid flashbacks kan återupplevandet kännas väldigt verkligt eftersom vår hjärna har svårt att särskilja en flashback från en verklig händelse.

Effekter av trauma på ventromediala prefrontala cortex

300px-Ptsd-brain

Allvarlig emotionell trauma skapar förändringar i ventromediala prefrontala cortex.

Ett område som ansvarar för att reglera känslomässiga signaler från amygdala. Området hanterar negativa känslor som rädsla som uppstår när hjärnan utsätts för en viss stimulering.

Den som lider av PTSD har en minskad  ventromedial prefrontal cortex och har därför svårigheter med att hantera dessa känslor. Det kan förklara varför vissa personer som upplevt trauma ibland kan ha svårt att hantera starka känslor som ilska, rädsla eller nedstämdhet.

Effekter av trauma på amygdala

amygdala

Trauma ökar aktiviteten i amygdala. Den del av hjärnan är ansvarig för att ge en emotionell prägel på våra upplevelser. En annan viktig funktion hos amygdala är att skydda oss från fara och amygdala är därför central när det kommer till att hantera intryck som vi kan uppfatta som obehagliga.

Patienter med PTSD upplever en hyperaktivitet i amygdala och reagerar kraftfullt när de kommer i kontakt med något som har en koppling till deras trauma.

Men denna starka oro kan även aktiveras  i kontakt med händelser som inte har en tydlig koppling till deras trauma. Som en följd av traumat har kroppen blivit extra vaksam och hjärnan reagerar kraftfullt för att skydda oss i situationer där vi inte är i egentlig fara. För vissa personer med PSTD kan det räcka med att se ett fotografi av en person som är rädd för att väcka känslor av starkt obehag.

Hjärnans stresssystem

Brain-Stress

Hippocampus, ventromediala prefrontala cortex och amygdala är tillsammans hjärnans system för att hantera stress. Hippocampus hjälper hjärnan att tolka omgivningen på ett korrekt sätt, så att inte amygdala aktiveras felaktigt. Ventromediala prefrontala cortex reglerar känslomässiga reaktioner genom att kontrollera amygdala.

Det blir därför förklarligt varför svårigheter med hippocampus och ventromediala prefrontala cortex leder till en ökad aktivering i amygdala.

Forskningen har även visat att den ökade aktiveringen av amygdala är sammanlänkat med PTSD-symptom där personer med många symptom har en högre aktivering av amygdala.

Dessa förändringar kan även komma att bidra till att personer som lider av PTSD kan drabbas av andra typer av psykisk ohälsa.

Den läkande hjärnan

women4

Tidigare trodde vi att hjärnan var statisk. Så ser vi inte längre på hjärnan. På senare tid har forskningen bevisat att psykiska sjukdomar leder till förändringar i hjärnan men att dessa förändringar försvinner efter behandling.

Genom att se vilka förändringar som PTSD orsakar har forskarna insett att förändringarna i hjärnan försvinner efter behandling. Den mänskliga hjärnan kan läka. Med hjälp av psykologisk behandling har forskarna kunnat bevisa att patienter efter behandling har en större volym i hippocampus. Sedan tidigare vet vi även att tekniker så som medveten närvaro kan användas för att minska aktiveringen i amygdala.

Även om det kan vara svårare att förstå när vi pratar om områden i hjärnan är forskningen kring trauma och behandling av trauma tydlig.

Trauma leder till svårigheter kopplade till minne och förmågan att reglera känslor. Med hjälp av behandling lär vi oss reglera känslor och förbättrar vår förmåga att minnas. Detta gör att vi efter behandling har samma eller förbättrade förmågor jämfört med den som inte upplevt ett trauma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *