Familjevåld & Posttraumatisk stress

 

Familjevåld och PTSD
Våld i familjen och posttraumatisk stress.

Familjevåld är ett utbrett problem i samhället både i Sverige och i andra länder.

Den är vanligaste formen av fysisk misshandel inom familjen är män som misshandlar kvinnor. Enligt statistik från BRÅ anmälde cirka 27 000 kvinnor över 18 att de misshandlas under 2013. Fysisk misshandel förekommer dock även i samkönade relationer, och när det kommer till psykisk misshandel misshandlas män i samma utsträckning som kvinnor.

Där våld förekommer är det vanligt med andra former av kränkningar såsom verbal och psykisk misshandel där kränkande ord bryter ner individens självkänsla samt sexuella kränkningar i form av sexuella övergrepp.

Om du befinner dig i en otrygg relation där det förekommer våld och andra kränkningar är ett viktigt första steg att ta sig ur relationen. Om du själv befinner dig i en otrygg relation eller är orolig för någon du känner finns det hjälp att få.  Kvinnojourer stöttar kvinnor i utsatta situationer och ger utsatta kvinnor möjlighet att vid behov snabbt fly till ett säkert boende.

För den som levt i en våldsam relation är det vanligt att utveckla posttraumatisk stress (PTSD). Symtom på posttraumatisk stress kan komma medan den utsatta fortfarande är kvar i relationen, men också en lång tid efter att han eller hon lämnat relationen.

Ibland kan det vara svårt att förstå att det är just posttraumatisk stress man lider av. Under fliken “posttraumatisk stress symtom” kan du läsa vidare om vilka symtom som är kopplade till PTSD.

Om det finns barn i familjen är det viktigt att de får hjälp att bearbeta sina upplevelser. Vi kan ibland ha en föreställning att barn “är för små för att minnas” eller att våldet skedde på ett sätt så att barnen inte märkte det. Så är det inte.

Forskningen visar istället att också mycket små barn minns traumatiska händelser.

Även om barnen inte själva bevittnade våldet är en familj där det förekommer våld en otrygg plats för ett barn att vistas i. Barn liksom vuxna plockar upp de stämningar som finns i ett hem och den våldsutsatta föräldern kan på grund av stress också själv brista i sin förmåga att knyta an till sitt barn.

En ytterligare faktor att ta hänsyn till är syskons relation till varandra om de levt i en otrygg situation där våld förekommit. Det är ofta vanligt att syskonen sinsemellan fortsätter med kränkningar efter att familjen lämnat den våldsamma partnern.

Av de här anledningarna är det viktigt att få hjälp både för sin egen del men också för barnens skull om du varit i en situation där våld förekommit i din familj.

Det är aldrig ditt fel att du blir utsatt för våld och kränkningar. Däremot äger du medlen att förändra situationen. Den som misshandlar kommer inte förändra sig som genom ett trollslag, eller på grund av något du säger. Istället behöver han eller hon professionell hjälp att ta tag i sina problem.

Idag finns det bra behandling att få bland annat genom Kris och Traumacenter som ger behandling för vuxna och BUP Traumaenhet som erbjuder behandling för barn som bevittnat våld. Du kan även läsa mer om självhjälp här, självhjälp kan ses som ett komplement till professionell vård.

Om du som besökt den här sidan har anledning att tro att du är i fara om någon skulle upptäcka det rekommenderar vi dig att radera historiken.