Barnen som är rädda för natten

pesadelo2

Aftonbladet uppmärksammar just nu krigets barn. Resultatet av de nu mångåriga drönarattackerna i ett konflikthärjat Syrien är barn som är rädda för natten. Trots att de för länge sedan förts i säkerhet gör sig paniken påmind vid mörkrets intrång. 

En flicka berättar om hur hon skräms av sin kudde. Hennes koppling mellan kudden och fallande bomber är så stark att hon gråter varje kväll när det är dags att gå att lägga sig.

Att utveckla posttraumatisk stress i samband med krig är väldigt vanligt, och precis som i den här flickans fall kan de som varit med om traumatiska händelser associera föremål, platser, dofter och personer till det som skedde. Detta trots att det egentligen inte finns någon direkt koppling till dessa saker och traumat. Men de hemska händelserna kommer att överskugga allt.

När det händer är det vanligt att utveckla ett undvikande beteende. Kanske undviker man kudden, doften eller personerna som påminner om händelsen. På sikt kan det bli handikappande och påverka livet i en negativ och inskränkt riktning.

Därför är det viktigt, att vi i länder som Sverige, dit många flyktingar kommer, är väl förberedda att ta hand om symtom kopplade till posttraumatisk stress. Röda korset gör idag ett jättefint jobb med att hjälpa flyktingar som lider av posttraumatisk stress, men att förlita sig på ideella organisationer är inte hållbart i längden. Dels har de inte resurser att hjälpa alla, och dels hänger deras möjlighet till att hjälpa på allmänhetens välvilja.

Sverige och andra europeiska länder måste utveckla ett system där barn och vuxna som flyr från krigshärjade zoner får adekvat hjälp.

Vi måste hjälpa flickor och pojkar som är rädda om nätterna och ge dem en bra grund att stå på när de anländer till Sverige. Att de mår bra psykiskt kommer vara a och o för att deras framtid. Genom posttraumatiskstress.com hoppas vi kunna öka medvetenheten när det kommer till PTSD!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *